Volná tvorba

< zpět

70. léta  –  z cyklu STROMY

80. léta  –  z cyklu HLADINY  –  50x60, fotografie

90. léta  –  ZÁ-TIŠÍ  –  „Rozpomínání”

1999 - 2000  –  ZAHRADA  –  „Zarůstání”

1998 - 2000  –  Krajina nepoznaná

2010 - 2012  –  CHÓRA - země, krajina, místo paměti

Zastavení na místech dávných příběhů

2008 - 2014  –  Horizonty

K zemi – ke krajině patří i horizont, jakási pomyslná čára mezi zemí a nebem. Při putovní krajinou nás láká, nevíme co je za ním. Při pokusu o přiblížení přestává být horizontem, ale nekončí …

© 2008 | Milena Valušková - Photography | Petr Bobák - Web & Graphic Design